Nieuws

Alle nieuwsberichten uit de categorie Categorie 1

Iemand ontslaan is nooit leuk. Een ontslagprocedure kan emotioneel belastend zijn, maar ook kostbaar. Als het aankomt op een procedure, is de kans om op een normale zakelijke manier afscheid te nemen heel klein. Toch kan het ook anders. Met een ontslag met wederzijds goedvinden geven werkgever en werknemer aan het eens te zijn over het beëindigen van het arbeidscontract.

Wie kan initiatief nemen voor een ontslag met wederzijds goedvinden

Beide partijen kunnen het initiatief nemen voor een ontslag met wederzijds goedvinden. Maar bedenk je als werknemer wel, dat als jij het initiatief hiervoor neemt, je geen recht meer hebt op een WW-uitkering. Goed om je daar dus bewust van te zijn.

Stappenplan ontslag met wederzijds goedvinden

  1. Onderhandelen met de werknemer

In de meeste gevallen wil een werknemer eigenlijk niet vertrekken. Je kunt een werknemer dat ook niet verplichten, als er geen reden is voor een ontslag op staande voet. Als je wilt dat een werknemer makkelijk akkoord gaat met het ontslag, is het slim om hier iets tegenover te zetten zoals een financiële vergoeding of cursus/opleiding.

  1. Houd de opzegtermijn aan

In de arbeidsovereenkomst is een opzegtermijn opgenomen, deze moet je blijven hanteren. Staat in het contract een opzegtermijn van twee maanden, dan ben je verplicht om deze maanden het loon van de werknemer door te betalen.

  1. Een vaststellingsovereenkomst opstellen

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden ben je verplicht om de afspraken met de werknemer schriftelijk vast te leggen. Deze afspraken leg je vast in een vaststellingsovereenkomst. Hier noteer je zaken als reden van ontslag, het wederzijds goedvinden van het ontslag, de opzegtermijn en de afspraken rondom uitbetaling vakantiedagen, vakantiegeld en de hoogte van een eventuele transitievergoeding. Hebben jullie in het arbeidscontract ook een concurrentiebeding of geheimhoudingsplicht opgenomen, dan verwijs je daar ook naar in de vaststellingsovereenkomst.

  1. Maak bedenktermijn bekend

De werknemer heeft recht op een bedenktermijn. Deze termijn is 14 dagen, en binnen deze 14 dagen mag hij besluiten om alsnog van de beëindigingsovereenkomst af te zien. Maak de bedenktermijn ook bekend bij de werknemer, doe je dit niet, wordt de termijn automatisch verlengd naar drie weken.

Redenen voor ontslag met wederzijds goedvinden

Er is een heel scala aan redenen waarom je over kunt gaan op ontslag met wederzijds goedvinden. Bijvoorbeeld wanneer de functie dermate verandert en de huidige werknemer daar niet geschikt voor is, het bedrijf het financieel zwaar heeft of het functioneren toch niet naar behoren is. Welke reden je ook hebt om een werknemer te willen ontslaan, in ieder geval is het belangrijk dat de werknemer het eens is met de beslissing.

Ben je van plan om binnen drie maanden twintig of meer werknemers te ontslaan of heeft het ontslag bedrijfseconomische redenen? Dan gelden er wettelijke regels waar je rekening mee moet houden. Dit wordt dan gezien als een collectief ontslag en daarvoor moet je het UWV en de vakbonden op de hoogte brengen van het ontslag.

Juridisch advies op maat

Het is altijd goed om juridisch advies in te winnen als je wilt overgaan tot ontslag met wederzijds goedvinden. Helemaal als het gaat om een collectief ontslag. Kun je juridische ondersteuning gebruiken, neem dan een kijkje bij ons TOPabonnement.

11 februari 2021

Iemand ontslaan is nooit leuk. Een ontslagprocedure kan emotioneel belastend zijn, maar ook kostbaar. Als het aankomt op een ...

Topcontracten

Klantervaringen

Heel blij met het huuropzegging document wat ik heb aangeschaft! Precies wat ik nodig had.

Met dank aan het Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd van TopContracten heb ik mijn zaken snel kunnen regelen. Top!