Algemene detacheringsvoorwaarden

Bij detacheren, het uitlenen van medewerkers aan een ander bedrijf, heb je te maken met drie partijen: de uitlener, de inlener en de medewerker. Om duidelijkheid te scheppen onder welke voorwaarden deze detachering plaatsvindt, moet er een juridisch correct detacheringsovereenkomst document opgesteld worden. Zo weten alle partijen wat zij kunnen verwachten van de overeenkomst én het beperkt risico’s. De voorwaarden waarin deze overeenkomst geldig is leg je vervolgens vast in de algemene detacheringsvoorwaarden. Stel nu eenvoudig een op maat gemaakte algemene detacheringsvoorwaarden op.

1
Selecteer jouw
document
2
Vul jouw
gegevens in
3
Afrekenen
met iDeal
4
Ontvang het document direct per e-mail

Het opstellen van algemene detacheringsvoorwaarden

In de algemene detacheringsvoorwaarden zijn bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op de tussen uitlener en inlener gesloten detacheringsovereenkomst. Het is heel eenvoudig om een eigen op maat gemaakte algemene detacheringsvoorwaarden op te stellen met behulp van onze opgestelde documenten. Om het jou zo makkelijk mogelijk te maken hebben we een algemene detacheringsvoorwaarden voorbeeld opgesteld. Het enige wat jij nog hoeft te doen, is in te vullen wat in jouw situatie van toepassing is.

Wat staat er in de algemene detacheringsvoorwaarden?

In deze algemene detacheringsvoorwaarden hebben we onder andere de volgende zaken vermeld:

 • Toepassing van de algemene voorwaarden
 • De werkzaamheden, werktijden, vergoeding, betaling en facturering
 • De duur van de detachering en de beëindiging ervan
 • Afspraken rondom urenverantwoording en verlofaanspraken
 • Rechten en plichten bij bijzondere omstandigheden
 • Gezagsverhouding
 • Een geheimhoudingsplicht

Wat is detachering?

Detacheren is het uitlenen aan of het lenen van personeel van een derde partij. Het kan betrekking hebben op het in dienst nemen van een medewerker dat op contract staat bij een detacheringsbureau. Maar dit kan ook het uitlenen van een medewerker tussen twee concullega’s, bijvoorbeeld twee schilderbedrijven, zijn.

Wanneer kies ik voor detachering?

Wat we in de praktijk zien is dat er een aantal veelvoorkomende redenen zijn om mensen te detacheren. Bijvoorbeeld bij ziektevervanging, speciale projecten, zwangerschapsverlof, een verlengde proeftijd of voor extra ondersteuning tijdens een drukke periode.

Hoe kan ik een werknemer detacheren?

Het is niet mogelijk om een medewerker zomaar te detacheren, daar is wederzijdse instemming voor nodig. Dit kan door dit op voorhand bij indienstneming contractueel vast te leggen of door naderhand in overleg te gaan met de werknemer. Wanneer er een akkoord is vanuit de medewerker, dient het detacheringstraject aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De medewerker wordt uitgeleend aan een derde partij
 • Voor het detacheren van de medewerker ontvang je geen vergoeding
 • De inlener zal tijdens de detachering de gezagsverhouding op zich nemen

Let op: WAADI van toepassing, ook bij detachering

Wanneer je arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet je dit kenbaar maken bij de Kamer van Koophandel. De Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil op deze manier het uitbuiten van werknemers terugdringen. Deze wet is van belang voor bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen, als ook bedrijven die arbeidskrachten inlenen.

Juridisch advies over de algemene detacheringsvoorwaarden

Het is slim om de detacheringsvoorwaarden te laten opstellen door een jurist, of in ieder geval te laten controleren door een jurist. Zij weten wat je wel en niet kan afspreken en wat de consequenties zijn van regelingen.

Kun jij hulp gebruiken met het opstellen van de detacheringsvoorwaarden? Onze juristen kunnen je hierbij verder helpen. Dan kan het TOPabonnement een uitkomst voor je bieden. Onze juristen kunnen je onder andere helpen met het opstellen of controleren van contracten, overeenkomsten en brieven. Maar kunnen je ook op andere vlakken juridisch ondersteunen. Meer hierover kun je lezen bij het TOPabonnement.

€18,00
excl. BTW
 • Binnen 1 minuut in je mailbox
 • Gemakkelijk personaliseren
 • Snel afrekenen met iDEAL

Speciaal voor ondernemers

Een krachtig juridisch fundament voor jouw onderneming.
Juridische expertise binnen handbereik met een juridisch abonnement.

 • Speciaal voor ondernemers
 • Altijd op de hoogte van nieuwste wet- en regelgeving
 • 10 uur juridische ondersteuning per jaar
 • Gereduceerd uurtarief
Topcontracten