Algemene voorwaarden webwinkel

Wanneer je een webshop hebt, is het slim om voor de dienstverlening die je aanbiedt algemene voorwaarden op te stellen. In deze algemene voorwaarden webwinkel kan je aangeven wat de koper van jou kan verwachten en geef je aan wat jij van hen verwacht. Goed opgestelde algemene voorwaarden voor je webwinkel kunnen conflicten tussen jou en je klanten, afnemers of leveranciers voorkomen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en een andere partij. Als klanten een product in jouw webshop kopen, gaan zij akkoord met de opgestelde voorwaarden. Stel nu heel eenvoudig een eigen op maat gemaakte algemene voorwaarden op voor jouw webshop.

1
Selecteer jouw
document
2
Vul jouw
gegevens in
3
Afrekenen
met iDeal
4
Ontvang het document direct per e-mail

Het opstellen van de algemene voorwaarden voor een webshop

In de algemene voorwaarden webwinkel zijn bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op zaken die je doet met klanten, afnemers en leveranciers. Het opstellen van de algemene voorwaarden voor jouw webshop is heel makkelijk met behulp van onze opgestelde documenten. Om het jou zo makkelijk mogelijk te maken hebben we een algemene voorwaarden voor webshop voorbeeld opgesteld. Het enige wat jij nog hoeft te doen, is in te vullen wat in jouw situatie van toepassing is.

In deze algemene voorwaarden webwinkel hebben we onder andere de volgende algemene voorwaarden van de dienstverlening vermeld:

 • Toepassing van de algemene voorwaarden
 • Offertes en aanbiedingen
 • Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang
 • Uitvoering, wijziging overeenkomst, prijsverhoging
 • Veranderingen van de overeenkomst
 • Wat te doen bij overmacht
 • Betalingsregelingen en incassokosten
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
 • Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • Intellectueel eigenlijk
 • Toepasselijk recht en geschillen
 • Vindplaats en wijziging voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden voor een webwinkel?

Algemene voorwaarden zijn regels die opgesteld zijn om duidelijkheid te scheppen over de producten en/of diensten die een bedrijf aanbiedt. Deze regels gelden bij een overeenkomst tussen jou en de klant, leverancier of afnemer. In de algemene voorwaarden vind je onder andere hoe het zit met de contractduur, garantie, wie wanneer aansprakelijk is en betalingen.

Wanneer heb ik de algemene voorwaarden?

Het opstellen van algemene voorwaarden is niet verplicht, er zijn wettelijk regels vastgesteld waar je op terug kan vallen. Maar mocht je hiervan af willen wijken, moet je dit wel in een zelf opgesteld document aangeven en dit de derde partij kenbaar maken.

Sommige ondernemers kiezen ervoor om geen algemene voorwaarden voor hun webshop op te stellen. Het gevaar daarvan is dat er niet vastgelegd is wat jij van de derde partij verwacht en wat deze partij van jou kan verwachten. Een geschil kan daardoor om de hoek komen kijken. Algemene voorwaarden heb je dus nodig wanneer je duidelijkheid wilt scheppen wat er van jou verwacht mag worden en wat jij verwacht van een derde partij. Zo houdt je bepaalde risico’s laag.

Let op! Er zitten ook regels aan vast

Bij het opstellen van de algemene voorwaarden moet je in je achterhoofd houden dat deze bepalingen niet als onredelijk bezwarend mogen worden aangemerkt tegenover de andere partij. Zo worden de volgende bepalingen als onredelijk bezwarend betiteld en kunnen deze in bepaalde omstandigheden vernietigd worden:

 • De wederpartij de bevoegdheid tot het ontbinden van de overeenkomst uitsluiten of beperken.
 • Het recht hebben om de prijs van een afgesloten overeenkomst te verhogen binnen drie maanden en daarbij de wederpartij niet de gelegenheid geven de overeenkomst te ontbinden.

Zo zijn er een stuk of dertig bepalingen die als onredelijk bezwarend gezien worden volgens het Burgerlijk Wetboek. Het is dus altijd slim om een jurist of advocaat naar je opgestelde document te laten kijken. Dan weet je zeker dat de voorwaarden die je hebt genoteerd redelijk zijn of welke risico’s je loopt.

Juridisch advies op maat

Het is slim om de algemene voorwaarden webwinkel te laten opstellen door een jurist, of in ieder geval te laten controleren door een jurist. Zij weten wat je wel en niet kan afspreken en wat de consequenties zijn van regelingen.

Kun jij hulp gebruiken met het opstellen van de algemene voorwaarden webwinkel? Onze juristen kunnen je hierbij verder helpen. Dan kan het TOPabonnement een uitkomst voor je bieden. Onze juristen kunnen je onder andere helpen met het opstellen of controleren van contracten, overeenkomsten en brieven. Maar kunnen je ook op andere vlakken juridisch ondersteunen. Meer hierover kun je lezen bij het TOPabonnement.

€28,00
excl. BTW
 • Binnen 1 minuut in je mailbox
 • Gemakkelijk personaliseren
 • Snel afrekenen met iDEAL

Speciaal voor ondernemers

Een krachtig juridisch fundament voor jouw onderneming.
Juridische expertise binnen handbereik met een juridisch abonnement.

 • Speciaal voor ondernemers
 • Altijd op de hoogte van nieuwste wet- en regelgeving
 • 10 uur juridische ondersteuning per jaar
 • Gereduceerd uurtarief
Topcontracten