Detacheringsovereenkomst

Voor een juridisch correcte detacheringsovereenkomst zit je goed bij Topcontracten! Hiermee leg je de afspraken vast tussen de drie betrokken partijen.

Model detacheringsovereenkomst

Bestel hieronder het model voor een detacheringsovereenkomst of lees verderop meer over dit type document. Na betaling ontvang je de overeenkomst direct in je mailbox. Vergeet niet de overeenkomst aan te vullen met detacheringsvoorwaarden.

1
Selecteer jouw
document
2
Vul jouw
gegevens in
3
Afrekenen
met iDeal
4
Ontvang het document direct per e-mail

Wat is detachering?

Detacheren is het uitlenen aan of het lenen van personeel van een derde partij. Dat heeft vaak betrekking op het in dienst nemen van een medewerker die onder contract staat bij een detacheringsbureau. Maar dit kan ook het uitlenen van een medewerker tussen twee concurrerende bedrijven (bijvoorbeeld twee schilderbedrijven) zijn.

Wanneer kies ik voor detachering?

In de praktijk zien we een aantal veelvoorkomende redenen om mensen te detacheren. Bijvoorbeeld bij ziektevervanging, speciale projecten, zwangerschapsverlof, een verlengde proeftijd of voor extra ondersteuning tijdens een drukke periode.

Wanneer heb ik een detacheringsovereenkomst nodig?

Vanzelfsprekend heb je een detacheringsovereenkomst nodig als je beroepsmatig mensen detacheert. Leen je weleens een medewerker uit aan een ander bedrijf? Al vanaf het incidenteel uitlenen van eigen personeel aan een ander bedrijf heb je een detacheringsovereenkomst nodig.

Wat is een detacheringsovereenkomst

Een detacheringsovereenkomst is vergelijkbaar met een arbeidsovereenkomst. De werknemer wordt alleen in dit geval uitgeleend aan een derde partij. Bij detachering zijn er dus drie partijen betrokken: het detacheringsbureau of bemiddelaar (een bedrijf), de werknemer en het bedrijf waarvoor de werknemer gaat werken. Deze constructie moet bezegeld worden met een detacheringsovereenkomst, wat bewijst dat iedere partij akkoord gaat.

Hoe kan ik iemand detacheren?

Het is niet mogelijk om een medewerker zomaar te detacheren, daar is wederzijdse instemming voor nodig. Dit kan door dit op voorhand bij indienstneming contractueel vast te leggen of door naderhand in overleg te gaan met de werknemer. Wanneer er een akkoord is vanuit de medewerker, dient het detacheringstraject aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De medewerker wordt uitgeleend aan een derde partij
 • Voor het detacheren van de medewerker ontvang je geen vergoeding
 • De inlener zal tijdens de detachering de gezagsverhouding op zich nemen

Detacheringsvoorwaarden als toevoeging

Goed om te weten: de voorwaarden van de detachering noteer je in een apart document: de detacheringsvoorwaarden. In dit document vermeld je alle rechten en plichten aangaande de overeenkomst. De detacheringsvoorwaarden dienen als bijlage toegevoegd te worden aan de detacheringsovereenkomst.

Let op: WAADI ook bij detachering van toepassing

Wanneer je arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet je dit kenbaar maken bij de Kamer van Koophandel. De Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil op deze manier het uitbuiten van werknemers terugdringen. Deze wet is van belang voor bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen, als ook bedrijven die arbeidskrachten inlenen.

Waar op letten bij het opstellen

Voor iedere partij moet het helder zijn wat er van ze verwacht wordt en wat zij van de ander mogen verwachten. Zet deze zaken daarom op papier in de overeenkomst. Om het jou zo makkelijk mogelijk te maken hebben we een detacheringsovereenkomst-voorbeeld opgesteld.  In de detacheringsovereenkomst hebben staan de volgende zaken vermeld:

 • De duur van de opdracht
 • De gezagsverhouding
 • De standplaats, het salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Bijzondere situaties zoals ziekteverlof, ongevallen en geheimhoudingsplicht

Jij hoeft het vervolgens alleen nog maar in te vullen met gegevens die in jouw situatie van toepassing zijn.

Advies en meer info

Twijfel je over de bepalingen in detacheringsovereenkomst? Dan is ons TOPabonnement mogelijk iets voor jou! Onze juristen kunnen je niet alleen helpen met het opstellen of controleren van contracten zoals een detacheringsovereenkomst, maar ook met regelingen en brieven. Ook bieden ze juridische ondersteuning op andere vlakken en rechtsgebieden die voor jouw onderneming van belang zijn. Meer hierover lees je bij het TOPabonnementOntdek ook meer over ons voor meer informatie over wie we zijn en wat we doen.

€28,00
excl. BTW
 • Binnen 1 minuut in je mailbox
 • Gemakkelijk personaliseren
 • Snel afrekenen met iDEAL

Speciaal voor ondernemers

Een krachtig juridisch fundament voor jouw onderneming.
Juridische expertise binnen handbereik met een juridisch abonnement.

 • Speciaal voor ondernemers
 • Altijd op de hoogte van nieuwste wet- en regelgeving
 • 10 uur juridische ondersteuning per jaar
 • Gereduceerd uurtarief
Topcontracten