Detacheringsovereenkomst

Een detacheringsovereenkomst is vergelijkbaar met een arbeidsovereenkomst. Alleen wordt de werknemer in dit geval uitgeleend aan een derde partij. Bij detachering zijn er dus drie partijen betrokken: het detacheringsbureau of bemiddelaar (een bedrijf), de werknemer en het bedrijf waarvoor de werknemer gaat werken. Deze constructie moet bezegeld worden met een detacheringsovereenkomst zodat bewezen kan worden dat iedere partij akkoord gaat. Stel nu eenvoudig een op maat gemaakte detacheringsovereenkomst op

1
Selecteer jouw
document
2
Vul jouw
gegevens in
3
Afrekenen
met iDeal
4
Ontvang het document direct per e-mail

Waar moet je op letten bij het opstellen van een detacheringsovereenkomst?

Voor iedere partij moet het helder zijn wat er van ze verwacht wordt en wat zij van de ander mogen verwachten. Zet deze zaken daarom op papier. Om het jou zo makkelijk mogelijk te maken hebben we een detacheringsovereenkomst voorbeeld opgesteld. Het enige wat jij nog hoeft te doen, is in te vullen wat in jouw situatie van toepassing is. In de detacheringsovereenkomst hebben we de volgende zaken vermeld:

 • De duur van de opdracht
 • De gezagsverhouding
 • De standplaats, het salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Bijzondere situaties zoals ziekteverlof, ongevallen en geheimhoudingsplicht

Wat is detachering?

Detacheren is het uitlenen aan of het lenen van personeel van een derde partij. Dat zal vaak betrekking hebben op het in dienst nemen van een medewerker die onder contract staat bij een detacheringsbureau. Maar dit kan ook het uitlenen van een medewerker tussen twee concullega’s (bijvoorbeeld twee schilderbedrijven) zijn.

Wanneer kies ik voor detachering?

Wat we in de praktijk zien is dat er een aantal veelvoorkomende redenen zijn om mensen te detacheren. Bijvoorbeeld bij ziektevervanging, speciale projecten, zwangerschapsverlof, een verlengde proeftijd of voor extra ondersteuning tijdens een drukke periode.

Wanneer heb ik een detacheringsovereenkomst nodig?

Vanzelfsprekend heb je een detacheringsovereenkomst nodig als je beroepsmatig mensen detacheert. Leen je weleens een medewerker uit aan een ander bedrijf? Al vanaf het incidenteel uitlenen van eigen personeel aan een ander bedrijf heb je een detacheringsovereenkomst nodig.

Hoe kan ik een werknemer detacheren?

Het is niet mogelijk om een medewerker zomaar te detacheren, daar is wederzijdse instemming voor nodig. Dit kan door dit op voorhand bij indienstneming contractueel vast te leggen of door naderhand in overleg te gaan met de werknemer. Wanneer er een akkoord is vanuit de medewerker, dient het detacheringstraject aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De medewerker wordt uitgeleend aan een derde partij
 • Voor het detacheren van de medewerker ontvang je geen vergoeding
 • De inlener zal tijdens de detachering de gezagsverhouding op zich nemen

Detacheringsvoorwaarden als toevoeging op detacheringsovereenkomst

Goed om te weten: De voorwaarden van de detachering worden genoteerd in een apart document: de detacheringsvoorwaarden. In dit document vermeld je alle rechten en plichten aangaande de overeenkomst. De detacheringsvoorwaarden dienen als bijlage toegevoegd te worden aan de detacheringsovereenkomst.

Let op: WAADI van toepassing, ook bij detachering

Wanneer je arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet je dit kenbaar maken bij de Kamer van Koophandel. De Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil op deze manier het uitbuiten van werknemers terugdringen. Deze wet is van belang voor bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen, als ook bedrijven die arbeidskrachten inlenen.

Juridisch advies op maat bij detacheringsovereenkomst

Het is slim om de detacheringsovereenkomst te laten opstellen door een jurist, of in ieder geval te laten controleren door een jurist. Zij weten wat je wel en niet kan afspreken en wat de consequenties zijn van regelingen.

Kun jij hulp gebruiken met het opstellen van de detacheringsovereenkomst? Dan kan het TOPabonnement een uitkomst voor je bieden. Onze juristen kunnen je onder andere helpen met het opstellen of controleren van contracten, overeenkomsten en brieven. Maar kunnen je ook op andere vlakken juridisch ondersteunen. Meer hierover kun je lezen bij het TOPabonnement.

€18,00
excl. BTW
 • Binnen 1 minuut in je mailbox
 • Gemakkelijk personaliseren
 • Snel afrekenen met iDEAL

Speciaal voor ondernemers

Een krachtig juridisch fundament voor jouw onderneming.
Juridische expertise binnen handbereik met een juridisch abonnement.

 • Speciaal voor ondernemers
 • Altijd op de hoogte van nieuwste wet- en regelgeving
 • 10 uur juridische ondersteuning per jaar
 • Gereduceerd uurtarief
Topcontracten